Abşeron rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Abşeron rayon MKS

Yeni kitablar
"Azərbaycan -2020: Gələcəyə baxış"
12 Fevral , 2015

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin irəli sürdüyü “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasının aşağıdakı məzmun elementləri, o cümlədən: hazırlanma və tətbiqi istiqamətləri, mərhələliyi, ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf modelinin təkmilləşdirilməsinin əsasları, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelinin məzmun çalarları, dayanaqlılığının təmin edilməsi problemləri ümumiləşdirilmiş nəzəri səpkidə metodoloji cəhətdən işlənilmişdir. Konkret təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.


Faylı yuklə