Abşeron rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Abşeron rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Fəlsəfə
14 Fevral , 2015

Bu dərs vəsaitində müstəqil elmifənn və insanlann mənəvi fəaliyyət sahəsi olan fəlsəfənin sistemli şərM, o cümlədən fəlsəfənin mövzusu, onun metodlan, məcjsəd v'ə vəzifələri, baza anlayışlan, kateqoriyalan və cərəyanlan haqqında geniş söhbət açılır. Kitabda fəlsəfəyə girişlə yanaşı, fəlsəfənin, o cümlədən Şərq fəlsəfəsinin tarixi, müasir fəlsəfənin əsaslan, habeləiarix fəlsəfəsi və siyasifəlsəfə şərh edilir. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsinin problemləri, X lIl-X X əsrlərdə Azərbaycan fəlsə- fi fikrinin təşəkkülü ayrıca nəzərdən keçirilir.


Faylı yuklə