Abşeron rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Abşeron rayon MKS

Qarabağ

"Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Bu gün də mən bunu bir daha dedim. Heç vaxt - nə bu gün, nə sabah, nə 10 ildən sonra,  15 ildən sonra,  100 ildən sonra Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrılmayacaqdır. Hər halda

Fəlsəfə

Bu dərs vəsaitində müstəqil elmifənn və insanlann mənəvi fəaliyyət sahəsi olan fəlsəfənin sistemli şərM, o cümlədən fəlsəfənin mövzusu, onun metodlan, məcjsəd v'ə vəzifələri, baza anlayışlan, kateqoriyalan və cərəyanlan

Müasir Azərbaycan dili

. Dərslikdə müasir Azərbaycan ədəbi dili anlayışı ,müasir Azərbaycan ədəbi dili fənni və onun başqa elmlərlə əlaqəsi , müasir Azərbaycan ədəbi dili fənninin şöbələrində öyrənilən məsələlər şərh olunur. 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 Avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları"əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşridir. Lüğətə   əvv

Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi

Kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana quruculuğu sahəsindəki misilsiz xidmətləri ümumiləşdirilib elmi nəticələr çıxarılır. Burada kitabxanaların xalqımızın mə