Abşeron rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Abşeron rayon MKS

Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi

Monoqrafiyada eramızdan əvvəl ki, dövrdən XXI əsrə qədər olan bir zaman müddətində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan alimlə- rinin əsərləri tədqiqata cəlb olunur. Bu əsərlərdə ki, tibbi, tarixi və fəlsəfi baxışlar araşdırı

Naxçıvan diyarının siyasi tarixi

Kitabda Naxçıvan xanlığı ərazisinin dəyişməsinə təsir edən siyasi hadisələr, xanlığın təşəkkül tarixi açıqlanır. Diyarın əhalisi, kənd təsərrüfatı, sənətkarlığın vəziyyəti baxımından, eləcə də həlledici əhəmiy

"Azərbaycan -2020: Gələcəyə baxış"

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin irəli sürdüyü “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasının aşağıdakı məzmun elementləri, o cümlədən: hazırlanma və tətbiqi istiqamətləri,

Qarabağ dərdi

Kitabda müəllifin Qarabağ savaşına həsr olunmuş sənədli povesti, hekayələri, məqalələri, ayrı-ayrı tanınmış yazarların Qarabağ haqqındakı yazıları, Dağlıq Qarabağın tarixi, Xocalı soyqırımına dair tarixi həqiqətlər, fak

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası

Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının "Azərbaycan"cildi bütövlükdə Azərbaycan Respublikasına həsr olunmuşdur. Ölkəmizin dünəni və bu günü: qədim tarixi və müasir həyatı, təbii sərvətləri və geosiyasi mövqeyi,&nbs