Abşeron rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Abşeron rayon MKS
Haqqımızda
18 Fevral , 2015

Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi perspektiv mövzu-tipaloji komplektləşdirmə planını (fondun mövzu-tipaloji  tərkib modelinin) hazırlayır və müntəzəm olaraq onu korrektə edir, komplektləşdirmənin illik planını tərtib edir, (operativ plan) və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir, cari komplektləşdirməni və yenidən komplektləşdirməni həyata keçirir, qəzet və jurnallara abunə aparır.